Oldal kiválasztása

Lelki jólét.

Ezt a tudást még ma is bővítik, más területekkel kombinálják. Ha a lelki gyógyulást is összekapcsoljuk a beteg, a szülők és a családtagok tanításaival, akkor nemcsak az egészséges testben, hanem az ép lélekben, a harmonikus kapcsolatokban, családokban is gyönyörködhetünk. Fizikailag és lelkileg is boldogan élhetünk.
– A betegség a lélek nyelve, azt jelzi, hogy történt valami az életünkben, amit orvosolni kell. Ilyenkor igyekszem segíteni, enyhíteni a testi tüneteket. De arra is célszerű odafigyelni, hogy milyen akadályok merülnek fel, mi akadályozza az életenergia szabad áramlását. A rehabilitáció mindig tanulási folyamat, és ebben az esetben rájövünk, milyen változtatásokat kell végrehajtani, hogy helyreállítsuk életünk egyensúlyát. A gyógyszerek csak egy mankó a testi tünetek enyhítésére, de a gyógyulás szempontjából a betegeknek optimistának kell maradniuk, és reménykedniük kell a gyógyulásban – a szakértők részletezik, hogy fontos betartani az orvos tanácsát, és időt szakítani a pihenésre, hogy szervezetünk regenerálódhasson. Dezső szerkesztő amellett érvel, hogy a stressz gyengít, az élvezet pedig az immunrendszerünket erősíti.

Ha a fenti öt terület bármelyike elromlik, egészségünk megsérülhet, különösen, ha a betegség hosszú ideig fennáll. Ezt a rejtett jelentést a magyar nyelv teljességében is megtalálhatjuk: épnek lenni, önmegvalósítónak lenni – amikor az öt elem közül egyik sem hiányzik. Ezért a testi egészségünk mellett érzelmeinkre, gondolatainkra, lelki és lelki hajlamainkra vagy világnézetünkre, kapcsolatainkra is ügyelnünk kell. Ha ez az 5 terület legalább nagyjából rendben van, és minden szempontból jól érzem magam a bőrömben, akkor az vagyok, aki vagyok. Testemben otthon vagyok, lelkem szavai szerint élek, békében, harmóniában másokkal és a világgal.

Ezt jelenti egynek lenni – távolról sem tökéletes! Senki sem tapasztal időről időre problémákat, nehézségeket, betegségeket, de ez az elérhetetlen állapot nem a szolidaritás vagy az egészség állapota. Inkább az önismeret szintje az, hogy tudjuk és hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat, és ki tudunk gyógyulni a betegségből. Természetesen nem lehet mindenre kész megoldásunk, de az önmagunkban és Isten gondviselésében való hit elég a gyógyulási folyamat elindításához. A testi-lelki-lelki egészség kifejezést használva tulajdonképpen egy kicsit másképpen osztjuk ötre ugyanazt a felosztást. Az egészséges test, lélek, szellem az ember eredeti, természetes állapota, bár erre ma már egyre kevésbé van kézzelfogható bizonyíték (azaz egészséges, kiegyensúlyozott ember teljes életet él).

A gyógyulás tulajdonképpen visszatérés ehhez a vágyott állapothoz, visszatérés az egység állapotához. Mit jelent emberi szemszögünkből egységben élni? Talán a legfontosabb, hogy harmóniában élek: jól érzem magam a testemben, mert erős és egészséges vagyok, képes vagyok értelmes célokat kitűzni, ezekért dolgozni és azokat elérni, következetes vagyok azzal, ami vagyok Szeretett emberek, barátok, és közvetlen, harmonikus, szeretetteljes kapcsolatom van a tágabb környezettel, amelyben megértem, elfogadom és szeretem létezésem értelmét. Olyan vagyok, mint az otthonom ezen a világon, ez egy barátságos, támogató hely a fejlődésemhez, mellesleg rengeteg élményt és örömet adott – még ha küszködök is, az élmény A fájdalom, veszteség is, halálon, elhagyatottságon, sőt betegségen megy keresztül. Az utolsó gondolat elvezet bennünket a lélekszintű egység fogalmához, amely szélesebb nézet, mint amit mi, emberek el tudunk képzelni.

A lélekkeresés értéke.

Az életközép utazásának középpontjában a lélekkutatás áll, egy életszakasz, ahol gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik különféle testi vagy lelki zarándoklatokra indulnak a leírhatatlan, halhatatlan, szimbolikus Szent Grált keresésére.
Az ember személyisége nem fejlődhet a lélek megtapasztalása nélkül, mert a fejlődést a lélek elégedetlensége motiválja. Amíg a test a saját érdekeit szolgálja, nem vágyik a felemelkedésre. A lélek irányt és harmóniát ad életünkben. A fizikai világ, a test világa részekre oszlik, a lélek az a tengely, amely körül minden testi tevékenységünk forog. Ha egy napig megfigyeljük testünk anyagi vágyait, megtapasztalhatjuk: vágyai hol körkörös, hol kacskaringós úton haladnak. Ha nincs adott irány, akkor lesz valami, ami egy adott pillanatban megragadja a figyelmedet. Mindezeket a részeket a lélek köti össze, amely összeköti a közönségest a magasztossal, és az anyagiakat a szellemivel.
A lélek is alázatra tanít. A test önző – a lélek alázatos. A lélek lehetőséget ad arra, hogy túllépjünk önmagunkon, észrevegyük mások szükségleteit, és érzésekkel válaszoljunk rájuk. Lélek nélkül a test önző vágyai rabszolgává tesznek, és végső soron elpusztítanak. A lélek lényünk magasztos fele, állandóan felfelé törekszik, mint a gyertya lángja, állandóan az örökkévalósággal próbál összekötni bennünket. Próbáld a testedet a földön tartani – a lélek túl tud vinni minket rajta.

A spiritualitás jelentősége a mindennapi életben.

Szándékosan vagy sem, mennyire jelen van ez mindannyiunk életében. Sok sztereotípia kering a spirituális élményekkel és emberekkel kapcsolatban, és a „szellem” gyakran átokszó, de ez a könyv közelebb hozza a témát és megcáfolja azokat.

Akár a spiritualitás központi szerepet játszik életünkben, akár teljesen hiányzott belőlünk mindeddig, Anton A. Bucher The Psychology of Spirituality című könyve valami újat árulhat el. Sokan vannak, akik saját bőrükön tapasztalták, és ma már objektív, tudományos szempontból is szemlélhetik, aki eddig kételkedett benne, az segíthet, ha elolvassa a magyarázatokat, kutatási eredményeket és látja. Hasznos a segítő szakmák számára, mert feltárja annak fontos szempontjait, hogy valamilyen módon beépítsék a munkájukba, de érdekes lehet a nem szakemberek számára is, akiket jobban érdekelnek a konkrét, gyakorlati kérdések a Kézrátétel több valaki számára hatásos, mintha imádkoznánk érte, vagy ha hiszünk a transzcendenciában, boldogabbak vagyunk.

Fontos, hogy képesek legyünk a tapasztalat spirituális vonatkozásairól gondolkodni anélkül, hogy patologizálnánk azt. Például olyan betegről olvashatunk, akinek testi betegsége miatt át kellett értékelnie életét lelki szempontból, és szerencsére a családtagok és a hivatásos segítők elkerülték, hogy állapotát érzelmiként azonosítsák. A spirituális értelemben való gondolkodás, a fájdalom és a szenvedés az emberi élethez kapcsolódó spirituális feladatok látása kevésbé fémjelzi a pszichopatológiát, mint inkább a mentális és lelki egészséget. Az elmebetegekkel végzett mentális munka ugyanakkor kihívást jelent a segítők számára, hiszen saját lelki tartalékaikra támaszkodva képesek erőforrást és reményt biztosítani a betegnek.